onsdag 5. mai 2010

Battleship Potemkin

No jobbar eg med Nicolai på filmen Battleship Potemkin av Sergei Eisenstein.Filmen er ein Sovjetisk Montasje utan lyd. Den presenterar ein dramatisert versjon av opprøret som skjedde i 1905 av det Russiske kampskipet Potemkin mot deira offiserar og Tsaristanes styremåte. Ei scene som er spessielt kjend frå filmen er trappescena i Odessa. Det som skjer der er at russarane går ned trappa og skyt mange personar.

Russisk montasjefilm er bruk av dramatiserte bilder for å gi inntrykk på sjåarane i kinosalen. Segei Eisenstein brukte dette spessielt i denne filmen.